Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53258
Title: Система управління рухом никання літака з пілотом в замкнутому контурі
Authors: Панченко, Богдан Петрович
Keywords: рискання
крен
MATLAB
передавальна функція
коефіцієнт підсилення
закон управління
керуючий вплив
датчик кутової швидкості
частотні характеристики
дипломна робота
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Динаміка польоту літака або аеромеханіка вивчає траєкторії руху літака, а також питання стійкості і керованості його руху. Дослідження траєкторних задач проводиться в припущенні, що літак це матеріальна точка, яка здійснює рух під дією сил, прикладених до всього літака. При дослідження стійкості і керованості літак розглядається як матеріальне тіло, що рухається під дією моментів цих сил. Бічний рух літака - це поступальний рух його центру мас в напрямку, перпендикулярному його площині симетрії ХОУ, а також обертальний рух щодо центру мас навколо осей ОХ і ОУ. Нехай вихідним незбуреним рухом літака є прямолінійний усталений горизонтальний політ, а всі сили і моменти, що діють на літак в польоті взаємно врівноважені при відсутності керуючих впливів і зовнішніх збурень. Якщо до літака докласти керуючий вплив або зовнішнє збурення, що викликають його обертання навколо осей ОХ або ОУ, або зміщення уздовж осі OZ, то бічний рух літака стане вимушеним, а після зняття керуючого впливу або зовнішнього обурення- власним. З огляду на те що бічний рух супроводжується обертанням щодо двох осей, воно в деякому сенсі складніше, ніж поздовжнє. У загальному випадку при досить великих збуреннях бічний рух викликає істотну зміну параметрів поздовжнього руху, тобто збурений рух літака приймає просторовий характер. Для того щоб розглядати бічний рух ізольовано від поздовжнього, збурення повинні бути малі, тоді бічний і поздовжній рух незалежні один від одного.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: доцент, к. п. н., Денисенко Світлана Миколаївна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53258
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри аерокосмічних систем управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАЕТ_151_2021_Панченко_Богдан_Петрович.pdfдипломна робота2.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.