Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53133
Title: Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Конспект лекцій Змістовий модуль І: основи обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Authors: Князєва, Тетяна В'ячеславівна
Issue Date: 2014
Publisher: Донецький державний університет управління
Abstract: На шляху інтеграції України до європейського освітнього процесу першочергове значення набуває підвищення рівня конкурентоспроможності фахівців з вищою освітою. Конкурентне середовище потребує прийняття управлінських рішень, тобто ринок праці висуває вимоги до рівня теоретичних знань потенційного працівника. Сучасний фахівець з обліку, аналізу, аудиту, фінансів – це не технічний працівник, обмежений у своїй діяльності численними нормативно-правовими актами і відповідальністю, а, перш за все, ініціативний менеджер, який здатний творчо використовувати здобуті знання для прийняття ефективних управлінських рішень, постійно навчатися впродовж усього життя, розвивати стратегічне мислення, самостійно вирішувати проблеми. Тому при підготовці майбутніх фахівців необхідно досягати фундаментальної освіти, глибокого пізнання філософії обліково-аналітичних наук, високої якості робіт в умовах постійної зміни законодавчих документів, мотивації партнерів і клієнтів, ризику і невизначеності.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53133
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
титул.doc304 kBMicrosoft WordView/Open
КОНСПЕКТ.doc349.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.