Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53095
Title: Обґрунтування ефективності економічного механізму вирішення міжнародних проблем природокористування
Authors: Князєва, Тетяна В'ячеславівна
Issue Date: 2014
Publisher: Проблеми економіки
Abstract: У статті на основі розвитку уявлення про наукові погляди неокласичної школи економічної теорії в напрямку обґрунтування пріоритету значущос- ті теорії загальної економічної ефективності в теорії економіки природокористування визначено, що саме принципи теорії економічної ефектив- ності мають стати основою механізму вирішення міжнародних проблем природокористування. Вдосконалено порядок визначення ефективності еколого-економічних відносин природокористування на основі диференціації результатів природоохоронних заходів, класифікації факторів, що об- межують дію вартісних критеріїв у процесі оцінки природоохоронної діяльності з метою підвищення рівня обґрунтованості заходів у сферах приро- докористування та охорони навколишнього природного середовища та який вперше обґрунтовано за допомогою економіко-математичної моделі, що дає змогу візуально представити критерії міжнародної ефективності еколого-економічної діяльності та вплив негативних факторів на неї.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53095
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)
Наукові статті кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
problems-of-economy-2014-2_0-pages-36_40.pdf380.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.