Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53026
Title: Розробка маркетингового інструментарію просування банківських послуг
Authors: Князєва, Тетяна В'ячеславівна
Issue Date: 2009
Publisher: Схід: аналітико-інформаційний журнал
Abstract: У статті розглянуті тактичні засоби і прийоми просування послуг банку на ринок залежно від етапу життєвого циклу банківської послуги. Побудовано матрицю доцільності викорис- тання інструментів маркетингу на кожному з етапів життєвого циклу банківських послуг. Визначено маркетинговий інструментарій підвищення ефективності роботи банківської ус- танови в сучасних умовах.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53026
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)
Наукові статті кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-Kоnyahinа.pdf259.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.