Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52834
Title: Мікроконтролерна система дистанційного моніторингу забруднення повітря
Other Titles: Microcontroller system for remote monitoring of air pollution
Authors: Ткаченко, Дмитро Олександрович
Tkachenko, Dmytro
Keywords: дипломна робота
graduate work
система контролю якості
quality control system
керування датчиком
sensor control
суспільна безпека
public safety
обробка даних
data processing
віддалене керування
remote control
аналіз повітря
air analysis
Issue Date: 18-Oct-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Оскільки урбанізація спричиняє зростання приміських громад, то існуюча транспортна інфраструктура, що залежить від викопного палива повинна розширюватися. Збільшення використання транспортних засобів породжує збільшення викидів забруднюючих речовин, пов’язаних ними. Для відстеження ефекту від цього великого парку міських транспортних засобів на навколишнє середовище та на здоров'я людей, обов’язковим стає відстеження рівня забруднюючих речовин у міських та приміських приміщеннях.
As urbanization causes the growth of suburban communities, the existing one transport infrastructure that depends on fossil fuels should expand. Increasing the use of vehicles generates increasing emissions of pollutants associated with them. For tracking the effect of this large fleet of urban vehicles on the environment environment and human health, level monitoring becomes mandatory pollutants in urban and suburban areas
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: старший викладач, Бідний Микола Семенович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52834
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дип_Ткаченко.pdfКваліфікаційна робота3.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.