Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52273
Назва: Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Математичне моделювання в наукових дослідженнях»
Інші назви: Educational and methodical complex on the subject "Mathematical modeling in scientific research"
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Математическое моделирование в научных исследованиях»
Автори: Касьянова, Наталія Віталіївна
Kasyanovа, Natalia Vitalievna
Касьянова, Наталья Витальевна
Ключові слова: робоча програма
маркетинг
PHD
marketing
математичне моделювання
мathematical modeling
наукові дослідження
research
doctor of philosophy
математическое моделирование
научные исследования
Дата публікації: 1-чер-2021
Видавництво: Національний авіаційний університет
Короткий огляд (реферат): Метою дисципліни є формування системи знань з методології та інструментарію побудови й використання різних типів математичних моделей для наукових дослідженнях. Завдання вивчення дисципліни: формування теоретичної бази за допомогою знайомства здобувачів з основними поняттями математичного моделювання, місцем і роллю їх в системі наукових дисциплін; формування конкретних практичних навичок розв’язання технічних та технологічних задач за допомогою сучасних математичних пакетів, використання інформаційних технологій в рішенні професійних задач і в освітньому процесі; ознайомлення здобувачів з класифікацією математичних моделей технологічних систем, систем комп'ютерної математики, можливостями пошуку розв'язків математичних моделей економічних систем за допомогою систем комп'ютерної математики, розв'язанням основних математичних задач і засобами візуалізації їх розв'язку; вивчення основних функцій, можливостей, інструментів та правил користування числових та символьних спеціалізованих математичних пакетів.
Целью дисциплины является формирование системы знаний по методологии и инструментария построения и использования различных типов математических моделей для научных исследованиях. Задача изучения дисциплины: формирование теоретической базы с помощью знакомства соискателей с основными понятиями математического моделирования, местом и ролью их в системе научных дисциплин; формирование конкретных практических навыков решения технических и технологических задач с помощью современных математических пакетов, использование информационных технологий в решении профессиональных задач и в образовательном процессе; ознакомления соискателей классификации математических моделей технологических систем, систем компьютерной математики, возможностями поиска решений математических моделей экономических систем с помощью систем компьютерной математики, решением основных математических задач и средствами визуализации их решению; изучение основных функций, возможностей, инструментов и правила пользования числовых и символьных специализированных математических пакетов.
The purpose of the discipline is to form a system of knowledge on the methodology and tools for building and using different types of mathematical models for research. Tasks of studying the discipline: formation of a theoretical base by means of acquaintance of applicants with the basic concepts of mathematical modeling, their place and role in system of scientific disciplines; formation of specific practical skills for solving technical and technological problems with the help of modern mathematical packages, the use of information technology in solving professional problems and in the educational process; acquaintance of applicants with classification of mathematical models of technological systems, systems of computer mathematics, possibilities of search of solutions of mathematical models of economic systems by means of systems of computer mathematics, the decision of the basic mathematical problems and means of visualization of their solution; study of the basic functions, possibilities, tools and rules of use of numerical and symbolic specialized mathematical packages.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52273
Розташовується у зібраннях:Навчально-методичні комплекси кафедри маркетингу

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
rp-matem-modelyuvannya-2020-kasyanova.pdfробоча програма772.31 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.