Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52201
Title: Система інтелектуального аналізу даних на базі нечітких темпоральних описів
Other Titles: System of Intellectual Analysis of Data Based on Fuzzy Temporal Descriptions
Система интеллектуального анализа данных на базе нечетких темпоральных описаний
Authors: Кузюра, Анатолій Анатолійович
Keywords: Інформація
технічне діагностування
інтелектуальний аналіз
темпоральна логіка
Issue Date: Jun-2021
Abstract: В результаті виконаних теоретичних і практичних досліджень по темі дипломного проекту досягнуті наступні результати: Проведений аналіз стану та актуальних проблем технічного діагностування пристроїв автоматики та телемеханіки дозволив виявити потребу в застосуванні моделей і методів, що володіють низьким ступенем помилкових спрацьовувань і допускають некритичне відхилення вимірюваного параметра від заданих норм, а також важливість для системи діагностування таких параметрів, як наявність розподіленої структури, властивість розширюваності і функцій інформаційної взаємодії з суміжними системами. Розроблено метод нечітко-темпорального опису залежностей між діагностичними станами пристроїв, алгоритм формування НТО залежності по діагностичним даними, визначений вид функцій приналежності нечітких лінгвістичних змінних, наведено приклад НТО залежності між парою діагностичних стані
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52201
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти/Бакалаври2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кузюра_диплом_репозитарій.pdfДиплом Кузюра А.А. 20212.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.