Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52181
Title: Небезпека ртуті для здоров’я населення Донецького регіону
Other Titles: The danger of mercury to the health of the population of the Donetsk region
Authors: Дмитруха, Тетяна Іллівна
Маджд, Світлана Михайлівна
Черняк, Лариса Миколаївна
Лапань, Оксана Володимирівна
Петрусенко, Валентина Павлівна
Keywords: екологічна безпека
екологічна оцінка
забруднення
ртуть
довкілля
Донецький регіон
Issue Date: 2021
Publisher: Національний університет народної медицини
Citation: Дмитруха Т.І. Небезпека ртуті для здоров’я населення Донецького регіону / Т. І. Дмитруха, С.М. Маджд, Л.М. Черняк, О.В. Лапань, В. П. Петрусенко // Екологія та медицина: Міжнарод. наук.-практич. конф., 07-08 квітня 2021 р.: тези доп. – К., 2021. – С. 85–89.
Abstract: У статті розглядається проблема забруднення ртуттю в Донецькій області, а також зміни у здоров’ї місцевого населення під впливом ртуті. Дослідження показали, що у 35,5% людей, які живуть на забруднених територіях, є проблеми зі шлунком. 25% підтвердили гінекологічні захворювання, 13% - хронічний ієлонефрит, 11% - шлунковий і виразки дванадцятипалої кишки. Дослідження короткочасної та довготривалої пам’яті проводили у людей мешкають у забруднених ртуттю районах. Було встановлено, що майже 70% респондентів у віці 21-60 років років, 33% людей у ​​віці 15-20 років та близько 10% людей у ​​віці 5-14 років мали важку форму симптоми тривалого погіршення пам’яті. Зміни в роботі короткочасної пам'яті були зафіксовано, а саме: 31% опитаних осіб у віці 21–60 років, близько 16% осіб у віці 15–20 років, і приблизно 10% осіб у віці 5–14 років живуть на заражених ртутні території мали послаблення короткочасної пам’яті.
The article considers the problem of mercury pollution in the Donetsk region, as well as сhanges in the health of the local population under the influence of mercury. Studies have shown that 35.5% of people living in contaminated areas have stomach problems. 25% have confirmed gynecological diseases, 13% have chronic yelonephritis, 11% have gastric and duodenal ulcers. Studies of short-term and long-term memory were performed in people living in mercury-contaminated areas. It was found that almost 70% of respondents aged 21-60 years, 33% of people aged 15-20 years and about 10% of people aged 5-14 years had severe symptoms of long-term memory impairment. Changes in the work of short-term memory were recorded, namely: 31% of surveyed persons aged 21–60 years, about 16% of persons aged 15–20 years, and approximately 10% of persons aged 5–14 years living on contaminated mercury territories had a weakening of short-term memory.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52181
Appears in Collections:Матеріали конференцій співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Медицина.pdf77.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.