Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52177
Title: Маркетингові дослідження діяльності ТОВ «G-Bar» на ринку перукарських послуг
Other Titles: Marketing research of G-Bar's activity in the market of hairdressing services
Authors: Байдюк, Надія Вікторівна
Keywords: дипломна робота
graduate work
маркетинг
маркетингові дослідження
маркетингова діяльність
перукарські послуги
клієнтоорієнтованість
комерційний ризик
маркетингова стратегія
marketing activities
marketing
marketing researches
hairdressing services
customer orientation
commercial risk
marketing strategy
Issue Date: 16-Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Застосування маркетингових досліджень у діяльності сучасних підприємств є одним з ключових факторів щодо розвитку та процвітання на цільовому ринку. Не можливим стає вірна та оптимальна організація діяльності підприємства на конкурентному ринку без дослідження ринкового оточення, вивчення тенденцій ринку, а також купівельної поведінки споживачів, конкурентів, постачальників, попиту й пропозиції на продукцію, визначення перспектив розвитку галузі та характеристик цільової аудиторії.
The application of marketing research in the activities of modern enterprises is one of the key factors for the development and prosperity of the target market. It becomes impossible to properly and optimally organize the company's activities in a competitive market without studying the market environment, studying market trends, as well as purchasing behavior of consumers, competitors, suppliers, supply and demand for products, identifying prospects and characteristics of the target audience.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ" . Керівник проекту: к.е.н., доц. Ярмолюк Олексій Ярославович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52177
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи студентів кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_2021_075_Байдюк.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.