Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52107
Title: Розвиток української доктрини міжнародного космічного права
Authors: Заєць, Анастасія Сергіївна
Keywords: дипломна робота
міжнародне право
міжнародне космічне право
доктрина
становлення доктрини космічного права
міжнародна співпраця
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Заєць А.С. Розвиток української доктрини міжнародного космічного права. - Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності "Міжнародне право". - Національний авіаційний університет. - Київ, 2021. - 68 с
Abstract: Актуальність обраної теми дослідження полягає в тому, що втикористання та дослідження космосу людьми тісно пов’язане з міжнародною та національною безпекою. Визнання космічного простору як стратегічної сфери призвело до того, що держави почали розробляти закони та реалізовувати відповідну державну політику, що спрямована на врегулювання космічної діяльності, для зменшення ймовірності виникнення конфліктів.На сьогоднішній день відбувається популяризація процесу освоєння космосмічного простору. З’являються перші приватні космічні компанії. Вони створюють нові, більш ефективні спутники та ракети, і обіцяють нам доступний космос, перед нами повстає питання про космічний туризм. Метою роботи є комплексний аналіз ідей та концептуальних проектів на початку ХХ століття, розвиток космічної докирини в радянський період та сучасний стан розвитку українських наукових досліджень у міжнародному космічному праві.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: к.ю.н., доцент Широкова-Мурараш Ольга Геннадіївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52107
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри міжнародного права і порівняльного правознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ 293 Заєць А.С..pdf720.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.