Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52043
Title: Роль медіа в гібридних війнах: досвід України
Authors: Троцковець, Іванна Василівна
Keywords: дипломна робота
гібридна війна
медіа
збройна агресія
Російська Федерація
Україна
медіа в гібридних війнах
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Активність інформаційних процесів кінця ХХ – початку XXI ст. стала настільки високою, що виникає необхідність адаптації всієї системи культури до глобального інформаційного простору. Швидкість розвитку сучасних медіа, нових інформаційних комунікаційвипереджає відповідні наукові розробки, що потребує прискорення вивченнянових явищ. Глобальний інформаційний простір та новітні інформаційнітехнології зумовили виникнення нового явища суспільно-політичних відносин– «гібридної війни». Гібридні війни – це проксі-воєнні зіткнення і головнезначення в них мають не військові дії, а вплив через системиінформаційно-комунікаційних відносин на атаковане суспільство та зміна йогозсередини. Сучасні гібридні війни виникають в різних регіонах планети впродовжостанніх років та встановлюють нові геополітичні виклики, що потребують віддержавних структур та наддержавних утворень побудови окремої ефективноїсистеми захисту від маніпулятивних впливів та протидії атакам вінформаційному просторі. Без сумніву, інноваційні технології мають великий вплив на нашесуспільство. Однак очевидно і те, що найбільш активно ведуться дослідження,пов'язані з науковим осмисленням технологічних відкриттів у контекстірозвитку матеріально-технічної бази інформаційних ресурсів, у той час якпроблеми наслідків трансформації комунікаційних процесів тільки починаютьосвоюватися в теоретичному знанні. Медіа є найважливішими інструментами реалізації інформаційногопотенціалу і «м'якої сили» держави. Незважаючи на те, що в сфері професійноїполітики медіа не завжди є найавторитетнішим і надійним каналом формуваннягромадської думки, вони все ж відіграють роль значущого каналу комунікації ісамостійного суб'єкта формування політичного порядку денного. Відповідно,багато зусиль інформаційно-іміджевої політики спрямовані саме на взаємодію іуправління контентом медіа.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" Науковий керівник: к. політ. н., доцент кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Мороз Андрій Сергійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52043
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диплом-Троцковець.pdf522.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.