Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52026
Title: Арабо-ізраїльський конфлікт:особливості та перспективи врегулювання
Authors: Мазниченко, Максим Олександрович
Keywords: міжнародні відносини
арабо-ізраїльський конфлікт
Ізраїль
шляхи врегулювання конфлікту
конфлікт
чинники арабо-ізраїльського конфлікту
дипломна робота
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Сучасній системі міжнародних відносин притаманна значна конфліктогенність, нестабільність і наявність великої кількості локальних (внутрішньодержавних) і міждержавних збройних конфліктів і суперечностей. Причому постійно зростають конфлікти, які перебувають у «замороженому» протистоянні. Невирішеність і наявність на політичній мапі світу величезної кількості конфліктів підтверджує не лише глибокі внутрішні суперечності, що склалися між конфліктуючими сторонам, а й засвідчують виникнення низки інших чинників, які безпосередньо впливають на процес вирішення цих конфліктів. Так, дуже часто конфлікти перетворюються на інструмент геополітичної гри в «руках» третіх більш впливових держав Отже, постають конфлікти нового покоління, метою яких є не стільки завоювання нових територій, скільки максимальне поширення власного політичного впливу та видозмінення свідомості людей. У межах теми наукового дослідження опублікована значна кількість наукових праць, статей, дисертацій та монографій, присвячених конфліктологічній проблематиці. Їхні автори детально проаналізували й науково осмислили ідейно-хронологічні й теоретико-понятійні особливості арабо-ізраїльського конфлікту, розкрили концептуальну сутність конфлікту, розробили методологічний інструментарій проблеми. Незважаючи на значну кількість і теоретичного, і практичного матеріалу, в центрі уваги залишаються питання, пов’язані з причинами виникнення конфлікту, особливостей їхнього розвитку та складністю врегулювання. Мета дослідження полягає у вивченні сутності арабо-ізраїльского конфлікту, визначенні основних передумов і причин виникнення, а також у розробленні дієвих політичних механізмів врегулювання. Для досягнення мети основну увагу в роботі зосереджено на розв’язанні таких завдань: - дослідити теоретичні засади вивчення сутності й природи конфліктів у різні періоди розвитку суспільно-політичної думки; - з’ясувати сутність і основні етапи розвитку конфліктів та методи їх розв’язання; - з’ясувати в чому полягає особливість виникнення арабо-ізраїльського конфлікту; - розкрити причини та виділити основні передумови розвитку конфлікту в період Холодної війни; - проаналізувати досвід спроб міжнародного врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту; - визначити основні чинники арабо-ізраїльського конфлікту в умовах сьогодення; - розглянути основні сценарії врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту. Об’єктом дослідження є арабо-ізраїльський конфлікт.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" Науковий керівник: кандидат полічних наук, професор кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Ялі Максим Харлампійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52026
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мазниченко_409_ Диплом.pdf843.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.