Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52023
Title: Новітні інформаційні технології у глобалізаційних процесах сучасності
Authors: Лисенко, Юлія Володимирівна
Keywords: глобалізація
цифрові технології
інформаційне суспільство
зовнішня політика
США
КНР
дипломна робота
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У наші дні відбуваються масштабні зміни в усіх сферах людського життя. Важливу роль в цих перетвореннях відіграє стрімкий розвиток науково-технічного прогресу, а також глобальна інформатизація передових країн світової спільноти. Явище глобалізації в сучасному суспільстві є фактором розвитку в політичній, економічній, безпековій, культурній і навіть правовій та інформаційно-комунікаційній сферах. Інформаційні та інноваційні технології в умовах глобалізації охоплюють нині все сфери діяльності сучасної людини – від криптовалют, блокчейну, великих даних до штучного інтелекту тощо, включаючи інвестиції в розвиток найперспективніших галузей. Завдяки інформаційним та інноваційним технологіям ми отримуємо нові продукти і сервіси, розвиваючи нові інноваційні процеси і бізнес-моделі на ринках капіталу. Інформаційна глобалізація змушує країни співпрацювати, розмиває кордони між державами, оскільки одна з основних ознак інформації – це транскордонність. Актори міжнародних відносин стають взаємозалежними та створюють таким чином нову модель міжнародних відносин і починають жити співіснувати в умовах нового світового порядку. У своїй роботі я проводжу дослідження щодо взаємозалежності глобалізаційних процесів та стрімкого розвитку інформаційних технологій. Мета даної роботи – дослідження впливу новітніх інформаційних технологій на глобалізаційні процеси сучасного світу. До того ж важливо оцінити наслідки впливу на боротьбу за лідерство цифрових економік США та КНР, визначити шляхи усунення конфлікту між ними в умовах глобалізації. Відповідно до мети необхідно виконати низку завдань, які необхідно вирішити в процесі написання дипломної роботи: 1. Дослідити поняття та основні етапи глобалізації як світового процесу, визначити її проблеми у світовому масштабі. 2. Проаналізувати сучасні новітні інформаційні технології (хмарні обчислення, Big Data, 5G) та їх особливості. 3. Проаналізувати вплив обраних інформаційних технологій на світову глобалізацію та на протистояння США та Китаю. 4. На основі проведених досліджень запропонувати можливі шляхи усунення глобального конфлікту двох сучасних наддержав.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" Науковий керівник: старший викладач кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Мазур Віра Іванівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52023
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дипломна робота Лисенко Ю. В.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.