Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51953
Title: Вплив біокомпонентів на основі спиртової сировини на властивості палив для газотурбінних двигунів
Authors: Носовець, Наталія Дмитрівна
Keywords: дипломна робота
альтернативне паливо
експлуатаційні властивості
бутанол
біокомпоненти
регенерація
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Скорочення світових запасів нафти і продуктів її перероблення, погіршення стану навколишнього середовища визначає актуальність та потребу у використанні альтернативних видів палива, зокрема для авіаційного транспорту. У той же час, технологічні процеси виробництва та використання альтернативних авіаційних палив з відновлюваної сировини мають бути екологічно безпечними та не зумовлювати конкуренції іншим сферам промисловості. Сьогодні досягнуто значний прогрес у галузі розроблення та використання альтернативних авіаційних палив. У той же час потребує вирішення комплекс нагальних питань: розвиток та розширення сировинної бази для одержання альтернативних палив, удосконалення технологічних процесів її перероблення, грунтовні лабораторні, стендові дослідження та льотні випробування нових видів палив, а також їх сертифікація та допуск до використання. Таким чином дана робота, що присвячена дослідженню впливу компонентів на основі спиртової сировини на фізико-хімічні та експлуатаційні властивості палив для газотурбінних двигунів є актуальним науково-прикладним завданням.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник: к.т.н., Яковлєва Анна Валеріївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51953
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри хімії і хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кваліфікаційна робота _Носовець Н.Д._17.06.21.pdfКваліфікаційна робота бакалавра788.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.