Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51941
Title: Засоби контролю фінансових угод з постачальниками в інформаційній мережі авіакомпанії
Authors: Андрієвський, Денис Віталійович
Keywords: Java
Intellij
SQL Server
захист інформації
автоматизація управління
дипломна робота
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Підприємства стикаються з великим тиском у сьогоднішніх умовах інтенсивної конкуренції. У цьому конкурентному середовищі підприємства повинні прагнути займатися різними видами діяльності, щоб продовжувати свою діяльність та виживати. Особливо в умовах глобалізації та постійного розвитку технологій підприємства намагаються йти в ногу з цим середовищем. У цьому постійно мінливому середовищі бізнес розробляє нові конкурентні стратегії. При розробці стратегій вони діють за рахунок зменшення витрат, переваги в конкуренції, підвищення якості товарів і послуг. Вони змінюють та оновлюють ці елементи залежно від змін на ринку та структури бізнесу. Таким чином, вони можуть швидко адаптуватися до змін на ринку. Підприємства, які можуть легко адаптуватися до змін, отримують перевагу у наданні товарів та послуг високоякісним та швидким способом. Тому вони вигідні проти своїх конкурентів. У наш час підприємствам дуже важко швидко адаптуватися до мінливого середовища та зробити це, ефективно використовуючи час, не жертвуючи якістю послуг. Підприємствам неможливо ефективно та ефективно використовувати свої ресурси, здійснювати такі види діяльності, як якість та стандарти, та економити час. Для малого бізнесу це може бути зроблено в деяких випадках, особливо для великих та складних підприємств, що сьогодні практично неможливо.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.т.н., доцент Сураєв В.Ф.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51941
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних систем та мереж

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФККПІ_2021_123_Андриевский.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.