Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51890
Title: Web-сайт інформаційної системи приватної поліклініки.
Authors: Федько, Євгеній Олександрович
Keywords: дипломна робота
інформаційна система
моделювання
база даних
wordpress
HTML
CSS
PHP
JS
Issue Date: 27-Jun-2021
Publisher: Національний авіаційнй унівкрситет
Citation: Федько Є. В. Web-сайт інформаційної системи приватної поліклініки. Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності “Комп’ютерні науки”, “Інформаційні управляючі системи та технології”. Національний авіаційний університет.- Київ, 2021. – 83 с.
Abstract: В наші часи будь які заклади ,організації ,установи не потребують якісну систему управління. Здоров'я кожної людини, як складова здоров'я всього населення, стає фактором, що визначає не тільки повноцінність його існування, але і потенціал його можливостей. Рівень стану здоров'я людини, в свою чергу, визначає міру соціальноекономічного, культурного та індустріального розвитку країни. З точки зору сталого і стабільного зростання добробуту населення галузь охорони здоров'я, що представляє собою єдину розвинену, соціально орієнтовану систему, покликану забезпечити доступність, своєчасність, якість і спадкоємність надання медичної допомоги, є одним з основних пріоритетів в будь-якому суспільстві. Якість медичних послуг є комплексним поняттям і залежить від безлічі ємних причин, серед яких слід виділити матеріально-технічну оснащеність медичних організацій, рівень професіоналізму і наявність мотивації клінічних фахівців до його підвищення, впровадження сучасних технологій управління процесами організації і надання медичної допомоги, впровадження ефективних методів оплати медичної допомоги. Для лікування будь-якого роду захворювань громадяни звертаються до медичних установ, зазвичай це поліклініки. У них спостерігається нескінченний потік хворих, впоратися з обслуговуванням яких не встигає медичний персонал. Але це не єдиний недолік роботи поліклінік: на сьогоднішній момент в поліклініках багато проблем, пов'язаних з некомпетентною роботою персоналу і це призводить до того, що втрачаються картки пацієнтів, аналізи і ін. Вирішити цю проблему частково, може автоматизована інформаційна система. Простота використання, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, а також легкість в навчанні дозволяють в найкоротші терміни впровадити програму в поліклініці, не викликаючи при цьому складнощів у її персоналу. Велика кількість різних звітів дозволяє полегшити збір, обробку та аналіз статистичних даних. Підвищена8 ефективність функціонування медичної організації. Підвищена якісність лікувальнодіагностичного процесу, за рахунок зниження часу необхідного на процеси збору, обробки та отримання запитуваної інформації медичного характеру. На сьогоднішній день кожний приватний або державний заклад має власний веб-сайт .Веб-сайт може використовуватись як лише для надання інформації про роботу та місцезнаходження закладу так і для оперуванням великими обсягами інформації відносно персоналу та клієнтури .Сучасні державні заклади не є винятком . Все більша частка приватних та державних поліклінік створюють власні веб-сайти. Загалом ці веб-сайти містять лише загальну інформацію пров’язану з роботою закладу .Але ,з появою системи Helsy ,на яку переходять все більше державних поліклінік, на ринку приватних поліклінік з’являється попит на створення власних веб-сайтів інформаційної системи.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: доцент, кандидидат технічних наук, Райчев Ігор Едуардович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51890
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФККПІ_2021_122_Федько_Є_О.pdfДипломна робота бакалавра1.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.