Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51875
Title: Програмна система моніторингу та управління ІР адресацією комп‘ютерної мережі.
Authors: Кондрат, Максим Сергійович
Keywords: дипломна робота
управління ІР адресацією
робочий процес
моніторинг мережі
С#
Windows Forms
адміністрування
установка мережі
Issue Date: 27-Jun-2021
Publisher: Національний авіаційнй унівкрситет
Citation: Кондрат М.С. Програмна система моніторингу та управління ІР адресацією комп‘ютерної мережі. Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності “Комп’ютерні науки”, “Інформаційні управляючі системи та технології”. Національний авіаційний університет.- Київ, 2021. – 78 с.
Abstract: Комп'ютерна мережа є сьогодні практично в кожній фірмі та компанії. Мережа вже не вважається чимось розкішним, а є чудовою нагодою ефективно оптимізувати роботу, виробництво, об'єднавши всі комп'ютери в єдину систему. Стежити за роботою всієї мережі, вчасно реагувати на проблеми допомагає система моніторингу мережі. До систем моніторингу мережі відносяться програмні і апаратні засоби, здатні відстежувати різні аспекти мережі і її роботи, такі як трафік, використання смуги пропускання і час безвідмовної роботи. Такі системи можуть виявляти пристрої та інші елементи, які складають мережу або пов'язані з нею, а також забезпечують оновлення статусу. Метою дипломного проекту є розробка системи моніторингу стану мережних вузлів та управління IP адресацією для підвищення ефективності процесу адміністрування комп‘ютерної мережі. Об’єктом дослідження даної роботи є процес адміністрування комп’ютерних мереж. Предмет дослідження: моніторинг та управління IP адресацією в комп‘ютерних мережах. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:  провести аналітичний огляд предметної області;  проаналізувати існуючі методи та системи моніторингу;  проаналізувати принципи та системи управління IP адресацією;  дослідити та обґрунтувати вибір технології та інструментів для створення системи моніторингу та управління IP адресацією;  розробити функціональні компоненти та інтерфейс для користувачів системи. Програмна система моніторингу комп‘ютерної мережі має забезпечувати такий функціонал:  ідентифікувати мережеві адаптери, доступні на комп'ютері;8  аналізувати пропускну здатність обраного адаптера;  визначати величину затримки передачі та кількість втрачених пакетів;  зберігати та візуалізувати зібрані дані (графіки реального часу) для подальшого аналізу. Програмна система управління IP адресацією комп‘ютерної мережі має забезпечувати такий функціонал: за вказаною IP адресою та маскою:  визначити адресу мережі/підмережі та хоста;  визначити широкомовну адресу;  визначити розмір мережі, кількість хостів і пул допустимих IP адрес;  зберігати інформацію щодо зайнятих та вільних IP адрес з даного пулу.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: доцент, кандидат технічних наук, Савченко Аліна Станіславівна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51875
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФККПІ_2021_122_Кондрат_М_С.pdfДипломна робота бакалавра2.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.