Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51860
Title: Тестування ПЗ фірми «YouIP».
Authors: Коваленко, Марія Вікторівна
Keywords: дипломна робота
ручне тестування
тестова документації
техніки тестування ПЗ
звіти про виявлені дефекти
функціональність
продуктивність
портативність
мобільність
Issue Date: 27-Jun-2021
Publisher: Національний авіаційнй унівкрситет
Citation: Коваленко М. В. Тестування ПЗ фірми «YouIP». Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності “Комп’ютерні науки”, “Інформаційні управляючі системи та технології”. Національний авіаційний університет.- Київ, 2021. – 89 с.
Abstract: Тестування програмного забезпечення - вивчає зв’язок між фактичною та очікуваною поведінкою програмного забезпечення у кінцевому результаті. У більш широкому сенсі тестування - це система контролю якості, яка включає в себе управління тестами, їх планування та впровадження, а також експериментальний аналіз. Тестування в своїй основі широко використовується для двох цілей: • Визначити випадки, коли поведінка програми є некоректною, неадекватною або несумісною з тестами. • Показати розробникові та замовнику, що даний програмний продукт відповідає вимогам і має відповідний рівень якості. Загалом, ключовим словом у тестуванні та розробці програмного забезпечення є якість, яка представлена стандартом ISO/IEC 25010:2011, що описує заявлені та безпосередні потреби різних зацікавлених сторін. В середньому модель якості продукту включає наступні характеристики: • функціональність; • сумісність; • захищеність; • надійність; • портативність (мобільність); • зручність використання; • рівень продуктивності. Структура та зміст документів, що супроводжують процес тестування, визначаються стандартом "IEEE 829-2008 IEEE Standard for Software and System Test Documentation". Але, на жаль, навіть неперервне, цілісне і ретельне тестування не може гарантувати відсутність помилок у програмному забезпеченні. Не всі помилки при розробці програмного забезпечення можливо виявити повністю, так як несправності бувають завжди і створити комплексний вхідний тест - задача9 нездійсненна. Іншими словами, повністю перевірити програмне забезпечення неможливо: навіть перевірка найпростішої програми займе надто багато часу і більше не буде наповнене вигодою для виробництва. Але слід прагнути отримати 100% охоплення тестами функціоналу додатку, але ринкові умови часто вимагають скорочення часу розробки та тестування, щоб скоротити терміни і витрати на розробку. Тестування присутнє на кожному етапі життєвого циклу ПЗ, починаючи від проектування на папері і закінчуючи невизначено довгим терміном експлуатації користувача. Тестування - це обов’язково поетапний, планомірний та систематизований процес. Це є дуже важливо, оскільки на розробку та тестування часто відводиться дуже мало часу, тому продуманий і систематичний підхід дозволяє виявити програмні дефекти швидше, ніж швидкий непослідовний тест.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: доцент, кандидидат технічних наук, Моденов Юрій Борисович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51860
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФККПІ_2021_122_Коваленко_М_В.pdfДипломна робота бакалавра2.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.