Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51687
Title: Використання рослинних тест-систем для визначення токсичності ґрунту на території аеропорту
Authors: Черняк, Лариса Миколаївна
Маджд, Світлана Михайлівна
Міхєєв, Олександр Миколайович
Keywords: біотестування
грунти
нафтопродукти
забруднення
тест-системи
аеропорт
Issue Date: 2020
Publisher: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Citation: Черняк Л.М. Використання рослинних тест-систем для визначення токсичності ґрунту на території аеропорту / Л.М. Черняк, С.М. Маджд, О.М. Міхєєв // Вісник Кременчуцького національного університету. – 2020. – №4 (123). – С. 50–55.
Series/Report no.: Технічні науки;
Abstract: Визначено рівень забруднення ґрунту нафтопродуктами на території служби паливно-мастильних матеріалів аеропорту за допомогою різних рослинних тест-систем. Побудовано залежності ростових характеристики рос-линних тест-систем від відстані від контрольної точки до джерела потенційного забруднення нафтопродуктами. Встановлено, що спостерігається зменшення активності росту рослин із наближенням до джерела забруднення та відповідним підвищення рівнем забруднення ґрунтів нафтопродуктами. Найбільш чутливою рослиною до рівня забруднення ґрунту нафтопродуктами виявився льон, а найменш чутливою – цибуля. Саме тому, для по-дальших дослідження в напрямку розробки способу фітотестування рівня забруднення нафтопродуктами ґрун-тів авіаційних підприємств, рекомендовано льон, причому спостерігаючи лише за ростовими параметрами сте-блової частини, що є важливим за наявності відсутності доступу до кореневої частини рослин. Результати дос-ліджень використання рослин у якості індикаторів вмісту нафтопродуктів у ґрунтах на території служби палив-но-мастильних матеріалів аеропорту вказують на значну екологічну небезпеку забруднення ґрунтів територій з інтенсивним техногенним хімічним забрудненням від діяльності аеропорту.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51687
ISSN: 1995-0519
2072-8263
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020_4.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.