Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51571
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБарановська, Лілія Володимирівна-
dc.contributor.authorBaranovska, Liliia-
dc.date.accessioned2021-06-30T08:45:04Z-
dc.date.available2021-06-30T08:45:04Z-
dc.date.issued2021-04-
dc.identifier.citationБарановська Л.В. Проблеми встановлення освітньої психологічної взаємодії за використання змішаної та дистанційної технологій у фаховій підготовці студентів / Л.В. Барановська // Актуальні проблеми вищої професійної освіти. – Київ, 2021. – С. 8-9uk_UA
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51571-
dc.description.abstractОсвітньо-професійна взаємодія є системою психологічної взаємодії викладача і студентів, зорганізована за допомогою комунікативних засобів. Педагог є активатором цього процесу, організовує його та управляє ним. Особливості педагогічного спілкування полягають у його багатогранності та поліфункціональності. Воно забезпечує обмін інформацією і співпереживання (комунікативний аспект спілкування); пізнання особистості і самоствердження (перцептивний аспект спілкування); продуктивну організацію взаємодії (інтеракція). Специфіка педагогічного спілкування полягає в тому, що за статусом його учасники виступають із різних позицій: педагог організовує взаємодію, а вихованець сприймає її і включається в неї. Перед викладачем постає завдання допомогти вихованцеві стати активним співучасником педагогічного процесу, забезпечити умови для реалізації його потенційних можливостей, тобто забезпечити суб’єкт-суб'єктивний характер педагогічних стосунків. Безпосередня взаємодія суб’єктів освітнього процесу є підґрунтям організації особистісно зорієнтованого навчання, виховання, професійної підготовки, оскільки наявні особистісна орієнтація співрозмовників, рівність їхніх психологічних позицій попри нерівність соціальних статусів; проникнення у світ почуттів і переживань, готовність пристати на точку зору співрозмовника, взаємодія за законами взаємної довіри, коли партнери прислухаються, розділяють почуття, співпереживають; використовуються нестандартні прийоми спілкування, що є наслідком відходу від суто рольової позиції педагога. Тобто, існує взаємна гуманістична установка, однакова активність педагога та вихованців, готовність прийняти співрозмовника, взаємодіяти з ним. На особливості встановлення освітньої психологічної взаємодії впливають соціальний, психологічний, фізичний, смисловий (когнітивний) чинники.uk_UA
dc.description.abstractIn the article described the psychological and communicative problems constained with the use of blended and distance educational technologies.To them belong social, physical, emotional and aesthetic communicative barriers. Their overcoming is possible, when a teacher perfects methodological, methodical and instrumental components of professional mastery.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectстудентuk_UA
dc.subjectзмішана та дистанційна технологіяuk_UA
dc.subjectвикладачuk_UA
dc.subjectпедагогічне спілкуванняuk_UA
dc.subjectstudentuk_UA
dc.subjectmixed and the controlled from distance technologyuk_UA
dc.subjectteacheruk_UA
dc.subjectpedagogical intercourseuk_UA
dc.titleПроблеми встановлення освітньої психологічної взаємодії за використання змішаної та дистанційної технологій у фаховій підготовці студентівuk_UA
dc.title.alternativeProblems of establishment of educational psychological co-operation are for the use of the mixed and controlled from distance technologies in professional preparation of studentsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc378.1uk_UA
Appears in Collections:Матеріали конференції кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Барановська Л.В..pdfстаття482.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.