Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51559
Title: Роль транснаціональних корпорацій в економічному розвитку країн світу в умовах сучасних глобальних трансформацій
Authors: Штиль, Тетяна Валеріївна
Keywords: дипломна робота
транснаціоналізація
глобалізація світового господарства
національна економіка
економіка України
глобальні трансформації
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Штиль Т.В. Роль транснаціональних корпорацій в економічному розвитку країн світу в умовах сучасних глобальних трансформацій. - Національний авіаціний університет. - Київ, 2021. - 92 с.
Abstract: В рамках стрімкого розвитку процесів глобалізації у всьому світовому економічному просторі, найважливішою тенденцією цього процесу є розвиток транснаціональних корпорацій ( ТНК). Використовуючи переваги глобальної економіки, на сучасному етапі все більшу кількість корпорацій прагне завоювати або не упустити довіру конкретних локальних ринків. Незважаючи на те, що в умовах глобалізації загальносв ітовий ринок відіграє за єдиними правилами, особливості локальних ринків при цьому тільки посилюються, і ТНК стикаються з особливостями умов господарювання в рамках національних економік. Уряди приймаючих країн часто використовують заходи протекціонізму дл я захисту національних виробників, споживачі в усьому світі до сих пір прив язані до своїх національних традицій і звичок, що безпосередньо впливає на формування споживчих переваг в залежності від конкретного локального ринку. Особливо гостро відчутними стають і відмінності в політичній і економічній стабільності держав, нормативн о правових системах, усталених « правил гри » при організації та веденні бізнесу. Такі локальні бар єри, незважаючи на впливовість і масштаб економічної сили ТНК, створюють необхідність у формуванні або постійному вдосконаленні комбінованої стратегії розвитк у діяльності корпорацій, яка буде охоплювати не тільки використання переваг глобальної економіки, але і особливості локальних ринків. При цьому реалізація таких стратегій вимагає від ТНК значних коштів і зусиль, і часто є причиною відмови від процесу освоє ння досить привабливих локальних ринків, які самі ж потребують залучення інвестицій великого масштабу. Приймаючі країни забезпечують значні переваги в розвитку національної економіки, а саме за допомогою проникнення світових досягнень науково технічного пр огресу в національну економіку, забезпечення зайнятості населення, залучення локальних суб єктів господарювання в міжнародний поділ праці, модернізації промислових секторів тощо. Тому успішне функціонування ТНК в рамках локального ринку.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: професор, д.е.н. Степанов Олександр Петрович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51559
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_2021_292_Штиль Т.В.pdfПояснювальна записка1.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.