Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51488
Title: Air passenger terminal in Kharkiv
Other Titles: Пасажирський аеровокзал у м. Харків
Authors: Yermak, Oleksii
Єрмак, Олексій Тимофійович
Keywords: Bachelor thesis
дипломна робота
construction
будівництво
The Linear Terminal Concept
Концепція лінійного терміналу
Architectural Solution
Архітектурне рішення
Issue Date: Jun-2021
Publisher: National Aviation University
Abstract: Airport terminals go through frequent transformations to accommodate technological advancements as well as changes in regulations. The ever-growing aviation industry requires airport terminals to be planned, designed and constructed in a way that should allow flexible operating conditions. An airport terminal needs to accommodate a wide range of allied operations and facilities where the performance of any operation influences the other. Airport terminals are composed of large-scale, multi-stakeholder buildings that require an innovative design approach to tackle several strongly interacting services and stakeholders [21]. The airport terminal design approach entails an appropriate recognition of the relationship between all interdependent activities to ensure smooth operation and a high level of passenger satisfaction. The aviation industry is growing rapidly – in the past decade air travel has grown 7% per year [22] with travel for both business and leisure purposes showing strong growth worldwide. This ever-increasing growth in air transport propagates into the need for providing more efficient airport terminal services that can accommodate growth in demand along with the changing needs of an airport environment. Термінали аеропортів часто перетворюються на технологічні досягнення, а також на зміну нормативних актів. Постійно зростаюча авіаційна промисловість вимагає планування, проектування та побудови терміналів аеропортів таким чином, щоб забезпечувати гнучкі умови експлуатації. Термінал аеропорту повинен містити широкий спектр суміжних операцій та об'єктів, де виконання будь-якої операції впливає на іншу. Термінали аеропортів складаються з масштабних будівель із багатьма зацікавленими сторонами, які потребують інноваційного дизайнерського підходу для вирішення декількох взаємодіючих служб та зацікавлених сторін. Підхід до проектування терміналу аеропорту передбачає належне визнання взаємозв'язку між усіма взаємозалежними видами діяльності для забезпечення безперебійної роботи та високого рівня задоволеності пасажирів. Авіаційна промисловість стрімко зростає - за останнє десятиліття авіаперевезення зростали на 7% на рік, подорожі як для бізнесу, так і для відпочинку демонструють значне зростання у всьому світі. Це постійно зростаюче зростання повітряного транспорту поширюється на необхідність надання більш ефективних послуг терміналів аеропортів, які можуть забезпечити зростання попиту разом із мінливими потребами середовища аеропорту.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник: к.т.н., доцент Родченко Олександр Васильович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51488
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАБД_2021_192_ЄрмакОТ.pdfПояснювальна записка3.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.