Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51423
Title: Сучасні тенденції розвитку ТНК в глобальному бізнес-середовищі
Authors: Плахтій, Валерія Максимівна
Keywords: дипломна робота
транснаціоналізація
міжнародний бізнес
ТНК
глобалізація
державна підтримка
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Плахтій В.М. Сучасні тенденції розвитку ТНК в глобальному бізнес-середовищі. - Національний авіаціний університет. - Київ, 2021. - 127 с.
Abstract: Тотальна глобалізація, що проявляється в суперечливому поєднанні інтернаціонального й національного, глобального й локального, конвергентного й дивергентного, загального і приватного, поставила перед сучасною економічною наукою комплексне завдання дослідження сучасних тенденцій трансформації світової економіки, зокрема ідентифікації умов розвитку транснаціонального бізнесу в контексті поширення сучасних глобальних викликів у системі світового господарства. Актуальність дослідження визначається тим, що в умовах глобалізації різко прискорюються процеси лібералізації національних економік і світового ринку, торгівлі, інформатизації і з'являється «нова» економіка, що з неминучістю призводить до появи нових і трансформації раніше сформованих господарюючих суб'єктів, основною сферою діяльності яких стає транснаціональний бізнес. Ефективність їх діяльності значною мірою визначається організаційними структурами й стратегіями, реалізованими на внутрішніх (національних) і світових ринках. Розвиток транснаціонального бізнесу дозволяє припустити, що еволюція організаційних структур, які оперують у ньому, веде до поглиблення суспільного характеру сучасного виробництва та його інтернаціоналізації, а невідповідність її мінливих умов не тільки знижує ефективність діяльності конкретного суб'єкта, але й може стримувати економічне зростання в національній і світовій економіці, оскільки цей процес органічно пов'язаний зі зрушеннями в самій структурі глобальної торговельної системи, виникненням нових форм і моделей.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: доцент, к.е.н. Побоченко Леся Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51423
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_2021_292_ Плахтій Валерія.pdfПояснювальна записка1.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.