Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51420
Title: Міжнародна міграція робочої сили в умовах глобальних трансформацій
Authors: Пастерук, Ірина Валеріївна
Keywords: дипломна робота
міграція трудових ресурсів
трудова міграція
високоваліфіковані спеціалісти
робоча сила
глобальні трансформації
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Пастерук І.В. Міжнародна міграція робочої сили в умовах глобальних трансформацій. - Національний авіаціний університет. - Київ, 2021. - 85 с.
Abstract: Міжнародна міграція робочої сили сьогодні охоплює весь світ. Міжнародна міграція робочої сили є однією з об’єктивних підстав становлення цілісної світогосподарської системи. Водночас проблема вільної міграції є найнебезпечнішою для урядів як в політичному, так і в соціальному аспекті. Міжнародна міграція робочої сили викликається чинниками внутрішнього економічного розвитку кожної окремої країни і зовнішніми чинниками. Традиційно в якості основної причини виділяють економічну причину міжнародної трудової міграції, пов’язану з масштабами, темпами та структурою накопичення капіталу. До традиційних спонукальних мотивів та причин міжнародної міграції трудових ресурсів належать: різниця в рівнях економічного розвитку окремих країн; нерівномірність у темпах і обсягах нагромадження капіталу на різних ділянках світового господарства; наявність національних відмінностей у розмірах заробітної плати; діяльність ТНК і пов’язана з нею міжнародна мобільність капіталу; масове хронічне безробіття в слаборозвинутих країнах. До цих чинників в останнє десятиріччя долучилися: політична та економічна кризи колишньої соціалістичної системи; поглиблення регіональної та світової економічної інтеграції; зростання попиту з боку лідерів світової економіки на інтелектуальну робочу силу; стрімкий розвиток сучасних засобів зв’язку, комунікацій та транспорту; інформаційний фактор, а також чинники неекономічного характеру: воєнні та релігійні конфлікти, розвал федеративних держав, національні, сімейні та етнічні проблеми.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: доцент, к.е.н. Прокоп’єва Аліна Анатоліївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51420
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_2021_292_ПастерукІВ.pdfПояснювальна записка695.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.