Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51366
Title: Проектування транспортно-складських систем
Other Titles: Design of transport and storage systems
Authors: Заїко, Юлія Володимирівна
Keywords: транспортно-складські системи
дипломна робота
транспортно–складський комплекс
ефективність
складування
проектування
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Заїко Ю. В. Проектування транспортно-складських систем. - Кваліфікаційна робота здобувача вищої освіти кафедри авіаційних робіт та послуг. - Національний авіаційний університет. - Київ, 2021. - 70 с.
Abstract: З точки зору ринкових відносин важливі не тільки процеси виробництва продукції виробничо-технічного призначення і споживчих товарів, а й процеси розподілу продуктів і товарів, що перебувають в обігу. Самі ж технологічні процеси промислового виробництва складаються з безлічі різноманітних операції переміщення, перевантаження, складування, формування транспортних партій і т.д., не раціоналізувавши які не вийде створити та підтримувати успішне виробництво, яке б могло стати конкурентним на ринку робіт, послуг і товарів з іншими подібними промисловими підприємствами. Важливістьскладських, транспортних і перевалочних операцій в економіці стала очевидною коли з’явилося і почало розвиватися таке явище як логістичний підхід при організації оптимальнихтоварних потоків матеріалів, та готової продукції, основоположні принципи якого орієнтовані на кінцевих споживачів робіт, послугта товарів, які пропонуються на ринку промисловостітранспортними, будівельними і торговельними підприємствами.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозитарії НАУ" . Керівник проекту: професор, д. т. н. Мікосянчик Оксана Олександрівна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51366
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2021_275_Тр.тех_Заїко.pdfпояснювальна записка1.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.