Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51292
Title: Вплив агресивної поведінки підлітків на міжособистісні стосунки
Authors: Матюшко, Аліна Петрівна
Keywords: дипломна робота
агресивність підлітків
агресія
агресивна поведінка
спонтанна агресія
реактивна агресія
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Підлітковий вік – один з найважчих та найважливіших періодів у формуванні особистості, оскільки у цьому віці формуються соціальні установки, закладаються основи моральності, складається відношення до себе та до суспільства загалом. Основними поняттями, які характеризують даний період є самопізнання, самовираження, самовдосконалення. Провідним видом діяльності стає спілкування, оскільки воно відіграє істотну роль у розвитку та становленні самосвідомості та позитивного образу «Я». Саме на основі нього формується відповідний світогляд, система цінностей і переконань, а також моральні якості особистості. У психології проблемою між особистісних взаємин займалось чимало вчених, зокрема О. О. Бодальов, Є. І. Головаха, М. С. Каган, Я. Л. Коломінський, В. М. Мясищев, М. М. Обозов та ін. Власне відносини між підлітками досліджували Піаже, С.Л. Рубінштейн, Л. С. Виготський, Л. І. Божович.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 «Психологія», освітньо-професійна програма «Практична психологія». Керівник проекту: канд. пед. наук, доцент Лаврухіна Тетяна Василівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51292
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЛСК_2021_053_Матюшко А.П..pdfДипломна робота762.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.