Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51204
Title: Оцінка адаптивних властивостей рослин до абіотичних стресових чинників
Authors: Яремчук, Лілія Олександрівна
Keywords: дипломна робота
бакалаврська робота
адаптація рослин
стресові чинники
забруднення нафтопродуктами
гормезис
термообробка
Issue Date: 17-Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: В роботі описано аналіз адаптивних реакції рослин на абіотичні і біотичні стресові чинники, аналіз методів оцінки стійкості рослин до несприятливих чинників, експериментальне дослідження адаптаційних властивостей салату до передпосівної гіпертермообробки та впливу нафтопродуктів. Об’єкт дослідження: адаптація рослин до впливу біотичних та абіотичних чинників. Предмет дослідження: адаптивні властивості рослин до впливу нафтопродуктів. Мета роботи: оцінювання адаптивних властивостей рослин до впливу біотичних та абіотичних стресових чинників. Методи дослідження: монографічний та експериментальний методи дослідження адаптації рослин до впливу передпосівної термообробки насіння та впливу нафтопродуктів. Результати дипломної роботи рекомендується використовувати під час проведення наукових досліджень та в практичній діяльності фахівців-екологів.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: доцент, к. т. н., Черняк Лариса Миколаївна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51204
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
диплом_Яремчук-15.06.21.pdfДипломна_робота1.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.