Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51049
Title: Система дослідження реологічних властивостей індустріальних масел
Authors: Харьков, Микола Вікторович
Keywords: дипломна робота
автоматизовані системи управління
системи збору та обробки інформації
машина тертя
LPC1768
ARM
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Найбільш важливою складовою частиною наукових досліджень є експерименти. Це один з основних способів отримання нових наукових знань. Більше двох третин трудових ресурсів науки витрачається на проведення експериментів. В основі експериментального дослідження лежить експеримент, що являє собою науково поставлене дослідження або спостереження за явищем в точно поставлених умовах, що дозволяють слідкувати за його протіканням, керувати ним, відтворювати його кожен раз при повторенні цих умов. Саме поняття експеримент означає дію (або комплекс дій), направлену на створення певних умов в цілях відтворення того чи іншого явища і по можливості найбільш чистого, тобто не спотвореного іншими явищами. Експеримент, як правило, має на меті уточнити характеристики обладнання, явища, процесу чи реального об’єкта, визначити надійність його роботи в непередбачуваних або аварійних режимах, перевірити правильність теоретичних розрахунків, тощо. При цьому враховується весь обсяг факторів, що діють на досліджуваний об’єкт.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.т.н., доц. Нечипорук Віталій Володимирович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51049
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп’ютеризованих систем управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФККПІ_2020_123_ХарьковМВ.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.