Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50799
Title: Програмний засіб машинного навчання для визначення стійкості паролів до зламу
Authors: Цирень, Максим Валентинович
Keywords: дипломна робота
пароль
криптографія
стійкість пароля
хеш-код
програмний код
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Мірою стійкості паролів традиційно є ентропія - міра невизначеності, яка вимірюється зазвичай в бітах. ентропіяв 1 біт відповідає невизначеності вибору з двох паролів, в 2 біта - з 4 паролів, у 3 біта - з 8 паролів і т. д. Ентропія в N біт відповідає невизначеності вибору з паролів. У разі випадкових паролів (наприклад, згенерованих за допомогою генератора випадкових чисел) ентропія обчислюється досить просто: вона дорівнює логарифму по підставі два кількості можливих паролів для заданих параметрів. Так, для випадкового пароля довжиною N символів, складеного з алфавіту, що містить M букв, ентропія буде дорівнює: E = log2MN. Якщо ж пароль згенерований НЕ неупередженим генератором випадкових чисел, а людиною, то обчислити його ентропію набагато важче. Найпоширенішим підходом до підрахунку ентропії в цьому випадку є підхід, який був запропонований американським інститутом NIST: - ентропія першого символу пароля становить 4 біта; - ентропія наступних семи символів пароля становить 2 біта на символ; - ентропія символів з 9-го по 20-й становить 1,5 біта на символ; - всі наступні символи мають ентропію 1 біт на символ; - якщо пароль містить символи верхнього регістру і неалфавітні символи, то його ентропія збільшується на 6 біт.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: Ткаченко В.Г.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50799
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп’ютеризованих систем управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФККПІ_2020_123_Цирень_М.В (1).pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.