Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50681
Title: Формування інформаційної культури майбутніх спеціалістів – пріоритетне завдання сучасної освітньої діяльності науково-технічної бібліотеки національного авіаційного університету
Authors: Іванкевич, Олексій Віктолрович
Мазур, Віра Іванівна
Сураєв, Вадим Федорович
Keywords: бібліотечні системи
інформаційні ресурси
системи пошуку
інформаційна культура
інтеграції
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Іванкевич О.В., Мазур В.І., Сураєв В.Ф. Формування інформаційної культури майбутніх спеціалістів – пріоритетне завдання сучасної освітньої діяльності науково-технічної бібліотеки національного авіаційного університету // Комп’ютерні системи та мережні технології : ХІІІ Міжнар. науково-практ. конф. - Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. – С. 44–45.
Abstract: Розвиток інформаційних технологій на сьогодні набув широкого поширення майже в усіх галузях науки та техніки. Не є винятком і бібліотечні системи. Зростання різноманітних інформаційних ресурсів збільшило обсяг і рівень складності пошуку, збору, обробки та аналізу інформації, отже пошук і замовлення літератури стають все складнішими операціями як для читача, так і для бібліографа. На допомогу бібліотекам приходять електронні системи пошуку документів, системи електронних замовлень, віртуальні бібліографічні довідки та інші системи. Розробка нових засобів створення швидких і оптимальних бібліотечних інформаційно-пошукових систем з високою доступністю даних, з одного боку, ще більше спростить пошук інформації, а з іншого, ще звузить коло читачів, що можуть користуватися такими системами. Тому на сучасному етапі розвитку є необхідність розвитку навиків та умінь звертання до інформації–інформаційна культура. Без формування інформаційної культури студентів, без надання студентам знань про можливості нових інтегрованих інформаційно-пошукових систем, без висвітлення переваг, що дають такі системи не буде досягнуто ні значної економії часу для користувачів, ні взагалі користі від придбання та використання таких систем. Приклад взаємодії інформаційних модулів інформаційно- пошукової системи НТБ НАУ наведено на рис. Сучасні читачі вимагають від електронного каталогу не звичайного пошуку за автором/назвою/темою документів, а інтеграції всіх доступних БД та електронних ресурсів бібліотеки в єдиному універсальному інтерфейсі.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50681
Appears in Collections:Міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології» (CSNT-2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Іванкевич О.В., Мазур В.І., Сураєв В.Ф..pdf178.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.