Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50509
Title: Підвищення ефективності логістичних процесів шляхом автоматизації управління логістичним підприємством в умовах цифрової трансформації
Other Titles: Improving the efficiency of logistics processes by automating the management of a logistics enterprise in terms of digital transformation
Authors: Колісніченко, Анастасія Вікторівна
Kolisnichenko, Anastasiya
Семенова, Аліна Олександрівна
Semenova, Alina
Keywords: цифрові технології
логістичні системи
ефективність
логістичні процеси
логістичні підприємства
цифрова трансформація
digital technologies
logistics systems
efficiency
logistics processes
logistics companies
digital transformation
Issue Date: 8-Apr-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Колісніченко А.В., Семенова А.О. Підвищення ефективності логістичних процесів шляхом автоматизації управління логістичним підприємством в умовах цифрової трансформації // Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених . – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. - С. 49-50
Abstract: Успішне управління логістичною діяльністю підприємства в цифрову епоху залежить від ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, програмного забезпечення та інформаційних систем. Цифровий перехід передбачає одночасне управління наявним бізнесом і будівництво майбутнього. Але для здобуття успіху в майбутньому бажано враховувати вплив цифрового маркетингу. Реалізація цифрових технологій дозволяє швидко приймати управлінські рішення щодо організації логістичних процесів та транспортних операцій, оптимізувати матеріальні, інформаційні та фінансові процеси, покращити якість обслуговування споживачів, знизити логістичні витрати і тим самим підвищувати конкурентоспроможність корпорацій.
Successful management of logistics activities of the enterprise in the digital age depends on the effective use of modern information and communication technologies, software and information systems. The digital transition involves the simultaneous management of existing business and the construction of the future. But for future success, it is desirable to consider the impact of digital marketing. Implementation of digital technologies allows you to quickly make management decisions on the organization of logistics processes and transport operations, optimize material, information and financial processes, improve the quality of customer service, reduce logistics costs and thus increase the competitiveness of corporations.
Description: 1. Гупта С. Цифрова стратегія. Посібник із переосмислення бізнесу. К.: Вид. група КМ-БУКС, 2020. – 320 с. 2. Гриценко С.І. Вплив цифрового маркетингу на розвиток освітніх кластерів. - Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 15. – С. 38-41. 3. Мельник О. В. Нові концептуальні підходи в логістиці. Ефективна економіка. 2013. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua (дата звернення: 15.03.2021). 4. Теоретичні аспекти організації і проектування логістичних систем промислових підприємств. URL:https://studwood.ru/900761/marketing/teoretichni_aspekti_organizatsiyi_proektuvannya_logistichnih_sistem_promislovih_pidpriyemstv (дата звернення: 15.03.2021). 5. Межевов А. Д. Экономические основы логистики и управления цепями поставок (теория и практика) / А. Д. Межевов. – Москва, 2010. – 50 с. 6. Современные глобальные тенденции развития транспортной логистики. 2021. URL: https://logistics.ru/transportation/news/sovremennye-globalnye-tendencii-razvitiya-transportnoy-logistiki
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50509
Appears in Collections:Політ. Менеджмент та логістика. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КОЛІСНІЧЕНКО_А_В_,СЕМЕНОВА_А_О_ - Аліна Олександрівна Семенова.pdfТези конференції324.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.