Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50325
Title: Впровадження інклюзивного туризму в соціально-реабілітаційну систему України
Authors: Бєлоусова, Наталія Володимирівна
Keywords: Інклюзія
Інклюзивний туризм
Туризм для усіх
Доступний туризм
Туризм для інвалідів
Безбар’єрний туризм
Issue Date: 2017
Publisher: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Abstract: Досліджено проблему впровадження інклюзивного туризму в систему соціальної реабілітації і турис- тичного обслуговування в Україні. Визначена морфологія термінів і понять, пов’язаних з інклюзією. Роз- глянута науково-дослідна база з інклюзивного туризму. Проведена оцінка сучасного стану соціальної адаптації людей з інвалідністю в Україні та за кордоном. Запропоновані перспективні шляхи у вирішенні проблеми адаптації людей в Україні з різним рівнем інклюзії.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50325
Appears in Collections:Наукові статті викладачів кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
molv_2017_2_6.pdfhttp://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0082728172.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.