Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50324
Title: Просторово-рекреаційна оцінка історико-культурної спадщини України для інклюзивних туристів
Authors: Бєлоусова, Наталія Володимирівна
Keywords: інклюзія
просторово-рекреаційна оцінка
інклюзивний туризм
історико-культурний потенціал
Issue Date: 2018
Publisher: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ
Abstract: Досліджено проблему впровадження інклюзивного туризму в систему туристичного обслуговування в Україні з використанням просторово-рекреаційної оцінки історико-культурної спадщини України. Роз- глянута структура історико-культурного потенціалу України. Запропонована характеристика історико- культурної спадщини України для інклюзивної реабілітації за територіальним принципом для надання туристичних послуг. Визначена роль історико-культурних об`єктів у системі реабілітації та рівень впливу даного процесу на загальний стан інклюзивного туриста.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50324
Appears in Collections:Наукові статті викладачів кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
molv_2018_8(2)__4.pdfhttp://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0082728643.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.