Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50323
Title: Природно-ресурсний потенціал України як складова розвитку інклюзивного туризму
Authors: Бєлоусова, Наталія Володимирівна
Keywords: Інклюзія
Природні об`єкти
Інклюзивний туризм
Природно-ресурсний потенціал
Issue Date: 2018
Publisher: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ
Abstract: Досліджено проблему впровадження інклюзивного туризму в систему туристичного обслуговування в Україні з використанням природно-ресурсного потенціалу. Розглянута структура природно-рекреаційно- го потенціалу України. Запропонований рейтинг території України за ресурсно-рекреаційним потенціалом за блоками для надання туристичних послуг інклюзивним групам туристів. Визначена роль природних об`єктів у системі реабілітації та рівень впливу даного процесу на загальний стан інклюзивного туриста.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50323
Appears in Collections:Наукові статті викладачів кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
molv_2018_7(1)__41.pdfhttp://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0082728784.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.