Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49995
Title: Конкурентні переваги в діяльності ТМ «Королівський смак»
Other Titles: Competitive advantages in the activities of TM "Royal Taste"
Authors: Новак, Валентина Олексіївна
Novak, Valentyna
Мостенська, Тетяна Леонідівна
Mostenska, Tetiana Leonidivna
Keywords: конкурентоспроможність продукції
product competitiveness
конкурентні переваги підприємства
competitive advantages of the enterprise
цінова політика
pricing policy
конкуренція
competition
стабільність товарного вигляду
stability of the product
потенціал
potential
Issue Date: 22-Oct-2020
Publisher: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Citation: Новак В.М., Мостенська Т.Л.Конкурентні переваги в діяльності ТМ «Королівський смак» // Нові виклики для аграрного сектору України в умовах глобалізації: матеріали ІІІ міжнар наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (Київ, 22 жовт. 2020 р.). Київ: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2020. С. 161-163.
Abstract: Доведено, що головною причиною, яка спонукає компанії покращувати якість своєї продукції, є конкуренція. Покращуючи свій продукт, компанії створюють нові робочі місця, розширюють ринок збуту товарів та збільшують свої прибутки. Цінова політика продукції ТМ «Королівський смак» повністю залежить від урожайності.
It has been proven that the main reason that motivates companies to improve the quality of their products is competition. By improving their product, companies create new jobs, expand the market for goods and increase their profits. The pricing policy of products of TM "Royal Taste" completely depends on productivity.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49995
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник НУБІП-161-163.pdfподано до видання201.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.