Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49993
Title: Формування конкурентних переваг підприємства при здійсненні зовнішньо-економічної діяльності
Other Titles: Formation of competitive advantages of the enterprise in the implementation of foreign economic activity
Authors: Новак, Валентина Олексіївна
Novak, Valentyna
Keywords: конкурентні переваги підприємства
competitive advantages of the enterprise
конкурентоспроможність підприємства
competitiveness of the enterprise
конкуренція
competition
конкурентне середовище підприємства
competitive environment of the enterprise
зовнішньоекономічна діяльність
foreign economic activity
комплексна стратегія діяльності
comprehensive business strategy
Issue Date: 22-Oct-2020
Publisher: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Citation: Новак В.М. Формування конкурентних переваг підприємства при здійсненні зовнішньо-економічної діяльності // Нові виклики для аграрного сектору України в умовах глобалізації: матеріали ІІІ міжнар наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (Київ, 22 жовт. 2020 р.). Київ: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2020. С. 173-175.
Abstract: Сучасний розвиток підприємницьких відносин в Україні відзначається посиленням інтеграційних відносин між суб’єктами господарювання. На ринку активно з’являються нові форми та методи реалізації підприємницької діяльності. Зростає концентрація іноземних учасників підприємницьких відносин, діяльність яких забезпечує обмін досвідом господарювання, з одного боку, а також визначає напрям розвитку конкурентних відносин на ринку, з іншого.Внутрішня торгівля характеризується широкомасштабним розвитком різних форматів роздрібних мереж, де великомасштабні підприємства займають ключове місце.
The modern development of business relations in Ukraine is marked by the strengthening of integration relations between business entities. New forms and methods of doing business are actively appearing on the market. The concentration of foreign participants in business relations is growing, the activity of which provides exchange of business experience, on the one hand, and determines the direction of competitive relations in the market, on the other.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49993
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник НУБІП-173-175.pdfподано до видання234.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.