Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49874
Title: Information support for the control of the agro-enterprise transport processes
Other Titles: Інформаційне забезпечення контролінгу транспортних процесів агропідприємства
Authors: Stahura, A.P.
Стахура, А.П.
Keywords: agricultural logistics
fieldwork transportation processes
control of transport processes
gsm monitoring
fuel and repair costs reduction
дипломна робота
аграрна логістика
польові транспортні процеси
контроль транспортних процесів
моніторинг GSM
зниження витрат на паливо та ремонт
Issue Date: Jun-2020
Publisher: National Aviation University
Abstract: Moving agricultural products between different points in the country implies handling issues regarding perishability of products, long and tortuous supply chains marked by the presence of several operators and no alternate roads, the need to maintain a cold chain to guarantee the quality of the final product, consumption behavior and habits, and the role that health aspects and organoleptic quality play in purchasing decisions of consumers, among others. According to Pietro and Timpanaro [45], the cost the agricultural logistics vanes between 20-30% of the cost of the product. This can be even higher depending on the type of chain involved, e.g the distance from origin and the type of transportation considered. Thus, it is important to view the transportation and logistics system as a whole since “the production, exchange, distribution and consumption of agricultural products constitute the organic chain of agriculture reproduction. Any deficiency of them will affect the development of agriculture”. Moreover, it is important the study of distribution networks in order to address the different issues existing between the diverse parties involved in the transportation and distribution systems of products. Daganzo, for example, establishes the principle of distribution network application with the goal of uniting one origin with one destination, one origin to many destinations and many to many systems using transshipment centers and providing methods to solve it. On the other hand, Agra demonstrated that the costs associated with the transport of goods represent a large part of the final cost.
Переміщення сільськогосподарської продукції між різними пунктами в країні передбачає вирішення питань щодо швидкопсувних продуктів, довгих та звивистих ланцюгів поставок, що відзначаються наявністю декількох операторів та відсутністю альтернативних доріг, необхідність підтримувати холодний ланцюг, щоб гарантувати якість кінцевої продукції споживча поведінка та звички, а також роль, яку аспекти здоров'я та органолептична якість відіграють, серед іншого, у прийнятті рішень щодо закупівлі. За даними П'єтро та Тімпанаро, вартість сільськогосподарської логістики коливається в межах 20-30% від вартості продукту. Це може бути навіть вище залежно від типу ланцюга, наприклад, відстані від місця походження та виду транспорту, що розглядається. Таким чином, важливо розглядати транспортно-логістичну систему в цілому, оскільки «виробництво, обмін, розподіл та споживання сільськогосподарської продукції становлять органічний ланцюг відтворення сільського господарства. Будь-який їх недолік вплине на розвиток сільського господарства». Більше того, важливим є вивчення розподільчих мереж для вирішення різних питань, що існують між різними сторонами, що беруть участь у системах транспортування та розподілу продукції. Наприклад, Daganzo встановлює принцип застосування мережі розподілу з метою об'єднання одного джерела з одним пунктом призначення, одного джерела для багатьох пунктів призначення та багатьох систем за допомогою перевалочних центрів та надання методів його вирішення. З іншого боку, Agra продемонстрував, що витрати, пов'язані з перевезенням вантажів, становлять значну частину кінцевих витрат.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020 р.р. навчальному році" . Керівник проекту: доцент, к.е.н., Савченко Л.В.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49874
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_073_2020_Стахура_А.pdfДипломна робота2.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.