Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49873
Title: Organization of special equipment lease of construction company
Other Titles: Організація оренди спецтехніки будівельного підприємства
Authors: Nikolaev, М.О.
Ніколаєв, M.O.
Keywords: construction company
information modeling of the building
lease
private company
special equipment
дипломна робота
будівельна компанія
інформаційне моделювання будівлі
оренда
приватна компанія
спеціальне обладнання
Issue Date: Jun-2020
Publisher: National Aviation University
Abstract: Industrial enterprises in Ukraine provide their customers with building materials and provide rental services for various special equipment. Available equipment for construction, transportation, and other activities in demand at the construction site, in industrial workshops, with carriers. A wide fleet of special equipment allows you to choose the right machine for any needs and quickly send it to the object to perform tasks. In the context of the ongoing economic crisis in the country for more than two years, many owners of special equipment parks stopped buying special equipment and equipment in the previous volumes and turned to the services of companies providing fixed assets for rent. Equipment rental, with or without an operator, or, as they say now, outsourcing, allows you to do without large investments in the purchase of equipment, its maintenance, as well as avoid downtime. Lease companies are seriously affected by seasonality. In the cold season, frontal bucket loaders are especially in demand, and in the construction season - cranes. The estimated demand for the near future can be calculated only fairly approximately - therefore, there are frequent cases when the customer, having won a tender, say, for snow removal, simply cannot find the required number of units of this equipment in the city, since all available on the balance sheet the car owner has already been leased. This question is especially painful for customers who need narrowly specialized machines - for example, in mobile snow melting installations.
Промислові підприємства України забезпечують своїх споживачів будівельними матеріалами та надають послуги з оренди різного спеціального обладнання. Доступне обладнання для будівництва, транспортування та інших видів діяльності, затребуваних на будівельному майданчику, в промислових майстернях, з перевізниками Широкий парк спеціального обладнання дозволяє вибрати відповідну машину для будь-яких потреб і швидко відправити її на об’єкт для виконання завдань. В умовах тривалої в країні економічної кризи, яка тривала більше двох років, багато власників парків спеціального обладнання в попередніх обсягах припинили купувати спеціальне обладнання та обладнання та звернулися до послуг компаній, що надають в оренду основні засоби. Оренда обладнання, з оператором або без нього, або, як зараз кажуть, аутсорсинг, дозволяє обійтися без великих вкладень у придбання обладнання, його обслуговування, а також уникнути простоїв. Орендні компанії серйозно страждають від сезонності. У холодну пору року особливо затребувані фронтальні ковшові навантажувачі, а в сезон будівництва - крани. Орієнтовний попит на найближче майбутнє можна розрахувати лише досить приблизно - тому нерідкі випадки, коли замовник, вигравши тендер, скажімо, на прибирання снігу, просто не може знайти необхідну кількість одиниць цього обладнання в місті, оскільки всі наявні на балансі власник автомобіля вже здані в оренду. Це питання особливо болюче для клієнтів, яким потрібні вузькоспеціалізовані машини - наприклад, у мобільних установках для танення снігу.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020 р.р. навчальному році" . Керівник проекту: ст.викладач Семерягіна М.М.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49873
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_073_2020_Ніколаєв_М.pdfДипломна робота1.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.