Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49867
Title: Organization of client-oriented service of cleaning company
Other Titles: Організація клієнтоорієнтованого сервісу клінінгової компанії
Authors: Шпорт, І.В.
Shport, I. V.
Keywords: client-oriented service
cleaning company
loyalty
customer satisfaction index
net promoter score
weighted satisfaction rating
дипломна робота
клінінгова компанія
обслуговування, орієнтоване на клієнта
індекс задоволеності споживачів
лояльність
зважений рейтинг задоволеності
чистий бал промоутера
Issue Date: Jun-2020
Publisher: National Aviation University
Abstract: When analysing the main trends in the situation in various corporate markets, a constant increase in competition is evident. It also encourages companies to search for new tools and approaches for attracting and retaining a client. A customer-oriented approach is considered by many as a worthy way out of the current market situation. However, most managers and specialists do not know what needs to be done so that the client votes for customer-oriented with his own money. Recently, “customer-oriented” means the policy of a successful organization that is aware that the client is at the center of its activity. Even the most common interpretations of it are identifying the needs of the client, respectful and interested attitude to him, focusing on long-term relationships with the client, etc. - do not give a complete picture of how the organization should change in order to become customer-oriented. Very often there is a substitution of concepts: customer orientation is identified with the presence in the company of quality service standards. Any customer has the right to guaranteed quality service and respect, even if the purchase did not take place. These are the basic norms of a customer relationship, relevant for any organization. But at the same time, strictly observing service standards, the organization may not be customer-oriented. In other words, she does not seek to create conditions under which the client wants to reuse her services.
При аналізі основних тенденцій ситуації на різних корпоративних ринках видно постійне зростання конкуренції. Це також заохочує компанії до пошуку нових інструментів та підходів для залучення та утримання клієнта. Багато хто розглядає підхід, орієнтований на споживача, як гідний вихід із поточної ситуації на ринку. Однак більшість менеджерів та спеціалістів не знають, що потрібно зробити, щоб клієнт за власні гроші проголосував за клієнта. Нещодавно «орієнтована на клієнта» означає політику успішної організації, яка усвідомлює, що клієнт знаходиться в центрі своєї діяльності. Навіть найпоширеніші його тлумачення - виявлення потреб клієнта, шанобливе та зацікавлене ставлення до нього, зосередження уваги на довготривалих стосунках з клієнтом тощо - не дають повного уявлення про те, як повинна змінитися організація, щоб стати орієнтованими на клієнта. Дуже часто відбувається підміна понять: орієнтація на споживача ототожнюється з наявністю у компанії стандартів якісного обслуговування. Будь-який клієнт має право на гарантоване якісне обслуговування та повагу, навіть якщо покупка не відбулася. Це основні норми відносин із клієнтами, актуальні для будь-якої організації. Але в той же час, суворо дотримуючись стандартів обслуговування, організація може бути не орієнтована на клієнта. Іншими словами, вона не прагне створити умови, за яких клієнт хоче повторно використовувати її послуги.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020 р.р. навчальному році" . Керівник проекту: доцент, к.е.н., Позняк О.В.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49867
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020_ФТМЛ_073.3_Шпорт І.В..pdfДипломна робота1.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.