Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49706
Title: Еколого-економічне обгрунтування вибору методів утилізації полімерних відходів
Authors: Пташніченко, Тетяна Вікторівна
Keywords: дипломна робота
полімери
пластик
методи переробки
утилізація
екологічні проблеми
еколого-економічне обгрунтування
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У дипломній роботі досліджено обгрунтування методів утилізації полімерних відходів. Предметом дослідження є полімерні відходи та методи утилізації. Метою роботи є оцінити, який з методів утилізації полімерних відходів має найменший вплив на навколишнє природне середовище, здоров'я людей та є більш економічно вигідним, запропонувати рекомендації щодо зменшення впливу полімерних відходів на довкілля та здоров'я людей. Методи дослідження: оброблення, компонування даних, їх аналіз, порівняння, синтез і систематизація, узагальнення науково-теоретичних і дослідних даних; системний підхід, методи спостереження та порівняння.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: доцент, к. фіз.-мат. н. Гай Анжела Євгенівна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49706
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пташніченко Т.В..pdfКваліфікаційна робота в електронному вигляді3.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.