Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49106
Title: Психологічний зміст соціалізації дитини в освітньому закладі
Authors: Хохліна, Олена Петрівна
Keywords: дитина
соціалізація
освітній заклад
Issue Date: 2019
Citation: Хохліна О. Психологічний зміст соціалізації дитини в освітньому закладі / Хохліна О.П. // Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій в умовах мережевого суспільства: Монографія колективна / За ред. Л.В. Помиткіної, О.П.Хохліної. – К.: ТОВ «Альфа-ПІК», 2019. – С.86-96.
Abstract: Вивчення перспектив розвитку психолого-педагогічної науки та практики свідчить про особливу актуальність розробки особистісно зорієнтовних технологій навчання та виховання підростаючого покоління. Підґрунтям реалізації такої мети є розробка теоретичних та прикладних аспектів проблеми особистісного зростання дитини у контексті її поетапної соціалізації (адаптація, індивідуалізація, інтеграція, трудова та післятрудова стадії), з урахуванням його системної детермінації (біологічної та соціальної, зовнішньої та внутрішньої), відповідних педагогічних та розвивальних ефектів. Слід зазначити, що розуміння такого підходу до розв’язання проблеми є конкретизацією теорії культурно-історичного розвитку психіки (і конкретно особистості) Л.С. Виготського, яка знаходить продовження у теоріях С.Л. Рубінштейна, О.М. Леонтьєва, Г.С. Костюка та сучасних вчених-психологів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49106
Appears in Collections:Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій в умовах мережевого суспільства: Колективна монографія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хохліна О.П. Соціалізація....pdf320.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.