Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48904
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКравченко, Володимир Іванович-
dc.date.accessioned2021-03-25T12:57:15Z-
dc.date.available2021-03-25T12:57:15Z-
dc.date.issued2020-10-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48904-
dc.descriptionДопомогти студенту зрозуміти сучасність на основі методики аналізу минулого; оволодіти основами методики історичного дослідження, зокрема, ретроспективного, порівняльного, діалектичного методу, історичної хронології; виробити навички наукової роботи з історико-культурними першоджерелами, різноманітною навчальною літературоюuk_UA
dc.description.abstractФормування історико-культурної, державницької свідомості молоді, в якій поєднуються знання, погляди, уявлення про суспільний і духовний розвиток, усвідомлення нею нерозривного зв'язку між надбанням минулого і сучасного, традиціями і досвідом різних поколінь українців, виховання громадянського патріотизму, відповідальності за долю своєї Батьківщини, спонукання до активної наполегливої праці в розбудові і зміцненні держави Україна.uk_UA
dc.description.abstractФормирования историко-культурного, государственной сознания молодежи, в котором сочетаются знания, взгляды, представления об общественном и духовном развитии, осознание ею неразрывной связи между достоянием прошлого и настоящего, традициями и опытом разных поколений украинцев, воспитание гражданского патриотизма, ответственности за судьбу своей родины, побуждение к активному упорному труду в развитии и укреплении государства Украина.uk_UA
dc.description.abstractThe formation of the historical, cultural, state consciousness of youth, which combines knowledge, views, ideas about social and spiritual development, its awareness of the inextricable connection between the heritage of the past and the present, the traditions and experience of different generations of Ukrainians, the education of civic patriotism, responsibility for the fate of their homeland, motivation to actively work hard in the development and strengthening of the state of Ukraine.uk_UA
dc.subjectдержавністьuk_UA
dc.subjectматріархатuk_UA
dc.subjectполітикаuk_UA
dc.subjectдержавний устрійuk_UA
dc.subjectкритичний реалізмuk_UA
dc.subjectгосударственностьuk_UA
dc.subjectматриархатuk_UA
dc.subjectполитикаuk_UA
dc.subjectгосударственное устройствоuk_UA
dc.subjectкритический реализмuk_UA
dc.subjectstatehooduk_UA
dc.subjectmatriarchyuk_UA
dc.subjectpoliticsuk_UA
dc.subjectstate systemuk_UA
dc.subjectcritical realismuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс "Історія української державності та культури"uk_UA
dc.title.alternativeУчебно-методический комплекс "История украинской государственности и культуры"uk_UA
dc.title.alternativeEducational-methodical complex "History of Ukrainian statehood and culture"uk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри реклами і зв'язків з громадськістю

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_ІУДК_МВ.pdfРобоча програма318.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.