Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48812
Title: Захист комерційної таємниці за допомогою законодавства про недобросовісну конкуренцію
Authors: Дідук, А.Г.
Смірнов, О.Г.
Keywords: комерційна таємниця
законодавство
недобросовісна конкуренція
захист
нерозкрита інформація
промислова власність
Issue Date: Feb-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Дідук А.Г., Смірнов О.Г. Захист комерційної таємниці за допомогою законодавства про недобросовісну конкуренцію / А.Г. Дідук, О.Г. Смірнов // Сучасне право в епоху соціальних змін: ХІ Міжн. наук.-практ. конф., 26 лют. 2021 р.: матер. конф. / Національний авіаційний університет. - Том 2. – Тернопіль: Вектор, 2021. – С. 77-81
Abstract: Міжнародні стандарти по захисту комерційної таємниці встановлені в Паризькій конвенції з охорони промислової власності (далі – Конвенція), яка закріпила положення щодо необхідності припинення недобросовісної конкуренції. У ст. 10bis Конвенції закріплено, що країни Союзу зобов’язані забезпечити громадянам країн-учасниць, ефективний захист від недобросовісної конкуренції. Актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах. Під промисловими і торговельними справами розуміється також використання та передача комерційної таємниці, секретів виробництва, ноу-хау. Таке широке визначення недобросовісної конкуренції конкретизується в національних законодавчих актах за допомогою загальних критеріїв цивільного права, які широко застосовуються (особливо в країнах германської системи права) – «добрих нравів», «доброї совісті», «звичаїв ділового обороту».
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48812
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри цивільного права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дідук А.Г., Смірнов О.Г..pdfтези411.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.