Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48714
Title: Підвищення зносостійкості роликових підшипників шляхом модифікації їх конструкцій
Authors: Паламарчук, Роман Олександрович
Keywords: мастило
дипломна робота
контакт
підшипник
зносостійкість
ресурс
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Аналіз сучасного стану проблеми підвищення довговічності деталей трибо механических систем показує, що мащення є найбільш важливим засобом впливу на процеси переносу енергії і матеріалів у трибомеханических системах, зниження тертя і зменшення зношування. Будь-яке порушення режиму чи змащення втрата її працездатності має неприємні наслідки для трибомеханических систем. Змазування навантажених і неприроблених поверхонь тертя деталей трибоме ханічних систем і, у першу чергу, трибоспряжень з локальною формою контакту (підшипників качения, зубчастих передач і т.д.) здійснюється в эластогидроди намічному (ЕГД) режимі. У цьому випадку, ЕГД-мастильний шар є джерелом рідинного мащення в абсолютній більшості неконформних вузлів тертя. Відомо, що найкращі умови тертя в неконформних вузлах, що забезпечують справну робо ту і досить високу довговічність, створює рідинне змащення, змішане мащення з максимально можливої долею рідинного мащення. Тому, актуальною задачею підвищення довговічності неконформних вузлів тертя є умови утворення ЕГД плівки мащення, при якому тиск істотно впливає на деформації контактуючих по верхонь, тобто на форму мастильного шару і на в'язкість мастильного матеріалу. Сучасний стан ЕГД-мащення показує, що значна увага приділена застосуван ню принципів еластогідродинаміки до встановлення найбільш сприятливих умов роботи елементів трибомеханічних систем. Не рідко упускається з виду нераціо нальне мащення, пов'язане з неправильною подачею і розподілом мащення в око лицях контакту тертя. Причиною усьому є розвиток масляного голодування, що приводить до розриву ЕГД-мастильного шару і, в остаточному підсумку, до ви никнення схоплювання між контактуючими поверхнями.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ" . Керівник проекту: доцент, к. т. н. Хімко Андрій Миколайович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48714
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АКФ_2020_272_Паламарчук_original_25022021_102355.pdfДипломна робота1.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.