Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48618
Title: Методика підвищення надійності та ресурсу агрегатів гідравлічної системи повітряних суден
Authors: Кравченко, Сергій Сергійович
Keywords: дипломна робота
гідравлічна система
літак
надійність
полімери
відновлення
Issue Date: Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: В даний час зростає роль і значення авіації в рішенні широкого спектра життєво важливих для держави завдань в економічній військово-стратегічної, політичної, соціальної, наукової та культурної сферах. Поглиблюються інтеграційні процеси і міжнародний поділ праці на світовому ринку авіаційних товарів і послуг в області авіації, одночасно загострюється конкурентна боротьба між розвиненими країнами світу з метою завоювання сегментів цього ринку. Тому проблема забезпечення безпеки польотів набуває особливо важливе соціальне значення. Виконання програми передбачається в два етапи. Завдання першого етапу: доведення льотно-технічних характеристик повітряних суден до рівня, що відповідає новим міжнародним нормам (по шуму, емісії, аеронавігації), і забезпечення їх конкурентоспроможності. Проведення модифікації експлуатованих повітряних суден; вдосконалення законодавчої бази діяльності в галузі авіації та приведення її у відповідність з міжнародними вимогами; вдосконалення системи реалізації і післяпродажного обслуговування повітряних суден, впровадження системи обслуговування за технічним станом; створення науково-технічну доробку для нового покоління цивільних судів. Завдання другого етапу: розробка науково-технічних рішень з метою забезпечення поліпшення льотно-технічних, економічних та експлуатаційних характеристик авіаційної техніки; створення нового покоління цивільної авіаційної техніки, конкурентоспроможної на світовому авіаційному ринку XXI століття.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ" . Керівник проекту: доцент, к. т. н. Хімко Андрій Миколайович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48618
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АКФ_2020_272_Кравченко_С.С_original_25022021_102311.pdfДипломна робота2.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.