Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48599
Title: Управління процесами технічного обслуговування авіаційної техніки в системі підтримання льотної придатності повітряних суден
Authors: Жабровець, Анна Сергіївна
Keywords: льотна придатність
дипломна робота
надійність
повітряне судно
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Забезпечення безпеки польотів (БП) є пріоритетом діяльності авіаційного транспорту і невід’ємною складовою національної безпеки. Цивільна авіація (ЦА) активно просуває свою продукцію на ринок міжнародних перевезень пасажирів, вантажів та інших авіаційних послуг. Відповідно до Конвенції про міжнародну ЦА, Україна як член Міжнародної організації ЦА (ІСАО) повинна дотримуватись встановлених цією організацією стандартів (SARP’s – standard and recommended practices (стандарти та рекомендовані практики)), згідно з якими кожна держава — член ІСАО зобов’язана розробити і виконати національну програму БП, а суб’єкти авіаційної діяльності — впровадити систему управління БП [1]. Система управління БП — це сукупність заходів із застосування єдиного підходу до управління БП, що передбачає оптимізацію організаційної структури, розподіл відповідальності між органами державної влади та суб’єктами авіаційної діяльності, визначення політики та експлуатаційних процедур щодо забезпечення БП [2, 3].. В основі управління БП лежить системний підхід до виявлення і усунення джерел небезпеки та здійснення контролю за ризиками для забезпечення БП з метою мінімізації людських втрат, матеріальних, фінансових, екологічних та соціальних збитків.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ" . Керівник проекту: доцент, к. т. н. Хімко Андрій Миколайович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48599
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АКФ_2020_272_Жабровець_original_25022021_102230.pdfДипломна робота4.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.