Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48225
Title: Механізми реалізації державної екологічної політики в Україні
Authors: Ніколаєв, Кирило Дмитрович
Keywords: публічне управління
дипломна робота
державна екологічна політика
екологія
державні службовці
суспільний розвиток
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Екологічні проблеми України спричинені, передусім, кризовими явищами в економіці України – використанням ресурсомістких та енергоємних технологій, використанням зношеного обладання, очисних споруд, механізмів, нерозвинутістю ринку екологічних послуг, надмірним забрудненням поверхневих і підземних вод, повітря і земель, спричиненого екстенсивним господарюванням. До економічних чинників додаються і соціально-правові – низький рівень екологічної свідомості суспільства, висока латентність екологічних злочинів, незначні адміністративні санкції за деякі екологічні правопорушення. У ситуації постійного погіршення стану навколишнього природного середовища і поглиблення екологічної кризи значення збереження природоохоронних територій і, зокрема, земель природоохоронного призначення як їхньої складової, підвищується. Держава має активно впливати на збереження особливо цінних природних територій – земель природоохоронного призначення та сприяти подальшому їх розвитку. Природоохоронні території мають стати одним із пріоритетів державної екологічної політики, який через збереження унікальних природних комплексів дасть змогу підтримувати екологічний баланс країни, що, у свою чергу, забезпечить виконання конституційної вимоги про безпечне для життя і здоров’я довкілля.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: д.е.н., професор Грущинська Наталія Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48225
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри публічного управління та адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Магістерська_дипломна_робота_Ніколаєв.pdfдипломна робота656.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.