Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48030
Назва: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Основи послідовного перекладу та техніки нотування"
Інші назви: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Основы последовательного перевода и техники скорописи"
Educational and methodological complex of the discipline "Basics of consequitive translation and note-taking"
Автори: Головня, Алла Василівна
Головня, Алла Васильевна
Golovnia, Alla
Ключові слова: послідовний переклад
перекладацький скоропис
consequitive translation
translator's note-taking
последовательный перевод
переводческая скоропись
Дата публікації: 27-лют-2021
Видавництво: Національний авіаційний університет
Короткий огляд (реферат): Дана навчальна дисципліна є консолідуючою у циклі професійної підготовки філолога, зокрема, перекладача, вона узагальнює вивчені лінгвістичні дисципліни, систематизує мовні факти і явища, сприяє їхньому теоретичному осмисленню та формуванню навичок професійного усного перекладу. Метою викладання дисципліни є формування у студентів практичних навичок послідовного перекладу та техніки нотування, узагальнюючи знання, здобуті у ході вивчення професійно спрямованих дисциплін; ознайомлення студентів з основними положеннями культури мовлення і загальної культури як найважливішими складовими адекватного перекладу та його формування для максимально повного сприйняття; формування у студентів навичок та вмінь адекватного професійного усного перекладу різножанрових текстів.
This academic discipline is consolidating in the cycle of professional training of a philologist, in particular, a translator, it summarizes the studied linguistic disciplines, systematizes linguistic facts and phenomena, contributes to their theoretical understanding and the formation of professional interpretation skills. The purpose of teaching the discipline is to develop students' practical skills of consecutive translation and note-taking skills, generalizing the knowledge gained in the course of studying professionally oriented disciplines; familiarizing students with the main features of the culture of speech and general culture as the most important components of adequate translation and its formation for the most complete perception; the formation of students' skills and abilities of adequate professional interpretation of texts of different genres.
Данная учебная дисциплина является консолидирующей в цикле профессиональной подготовки филолога, в частности, переводчика, она обобщает изученные лингвистические дисциплины, систематизирует языковые факты и явления, способствует их теоретическому осмыслению и формированию навыков профессионального устного перевода. Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов практических навыков последовательного перевода и техники скорописи, обобщая знания, полученные в ходе изучения профессионально направленных дисциплин; ознакомление студентов с основными положениями культуры речи и общей культуры как важнейшими составляющими адекватного перевода и его формирования для максимально полного восприятия; формирование у студентов навыков и умений адекватного профессионального устного перевода разножанровых текстов.
Опис: Спеціальність 035 "Філологія". НМК містить робочу програму, рекомендації для самостійної роботи студентів, в тому числі заочної форми навчання, зразки поточного тесту, модульної контрольної роботи.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48030
Розташовується у зібраннях:Навчально-методичні комплекси кафедри англійської філології і перекладу

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
035 Основи послідовн перекладу та техніки нотування.pdfробоча програма з дисципліни380.5 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Зразок поточного тесту.pdfзразок поточного тесту158.95 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Метод. рекомендації до СРС.pdfрекомендації для самостійної роботи студентів136.99 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
МКР.pdfзразок МКР106.13 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Рекомендації для студентів заочної форми.pdfрекомендації для студентів заочної форми навчання129.8 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Контрольна робота_варіант 1_для студентів заочної форми навчання.pdfконтрольна робота для студентів заочної форми навчання_Варіант 1157.69 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Контрольна робота_Варіант 2_для студентів заочної форми навчання.pdfконтрольна робота для студентів заочної форми навчання_Варіант 2161.98 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.