Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48009
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Теорія та історія міжнародних економічних відносин"
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Theory and History of international economic relations"
Authors: Румянцев, Анатолій Павлович
Балабанова, Галина Петрівна
Rumyantsev, Anatolii
Balabanova, Galyna
Keywords: міжнародні економічні відносини
міжнародна торгівля
теорії міжнародних відносин
економічна інтеграція
світогосподарські процеси
International economic relations
international trade
theory of international relations
economic integration
world economic processes
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Метою викладання дисципліни є формуванні у студентів комплексних знань про історію становлення і розвитку міжнародних економічних відносин, розкриття сучасних наукових концепцій, понять та методів дослідження міжнародних економічних відносин, формування та розвиток у студентів цілісних теоретичних уявлень про міжнародні економічні відносини як специфічну сферу суспільних відносин.
The purpose of teaching the discipline is to form students 'comprehensive knowledge of the history of formation and development of international economic relations, disclosure of modern scientific concepts, concepts and methods of research of international economic relations, formation and development of students' holistic theoretical ideas about international economic relations as a specific area of public relations.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48009
Appears in Collections:Навчально - методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП нд Теорія та історія міжнародних економ. відносин.pdfРобоча програма469.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.