Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47785
Title: Кавітаційні характеристики аксіально-поршневих насосів з подібними качаючими вузлами
Authors: Джурик Олена Віталіївна
Башта Олена Трифонівна
Keywords: аксіально-поршневі насоси
кавітація
качаючі вузли
гідропривід
теорія гідродинамічної подібності
кавітаційний запас
Issue Date: 1-Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Джурик О.В., Башта О.Т. Кавітаційні характеристики аксіально-поршневих насосів з подібними качаючими вузлами / О.В. Джурик, О.Т. Башта // ХХI Міжнародна науково-технічна конференція АС ПГП "Промислова гідравліка і пневматика". Київ, 30 листопада - 1 грудня 2020 р. : м-ли конф. / НАУ. - К., 2020. – С. 60-61
Abstract: Аксіально-поршневі насоси знайшли широке застосування в авіаційному гідроприводі. Якщо проаналізувати конструкцію їх модельного ряду, то за наявності конструктивних особливостей кожного, для більшості можна відзначити подібність качаючих вузлів. Цей фактор і став ключовим у проведенні досліджень. їх мета полягає в отриманні математичних залежностей для визначення кавітаційного запасу та кавітаційних характеристик насосів з подібними качаючими вузлами. Безкавітаційний режим роботи об’ємного насоса може здійснюватись тільки за наявності достатнього тиску на його вході. Д ля забезпечення цієї вимоги енергія потоку на вході до насоса повинна дорівнювати або бути більшою енергії, необхідної для подолання втрат від вхідного шіуцера насоса до його робочих камер. Для оцінки достатності запасу енергії потоку на вході до насоса користуються значеннями кавітаційного запасу та кавітаційних характеристик.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47785
ISBN: 547-966-8300-18-3
Appears in Collections:Статті кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cavitation characteristics of axial-piston pumps with similar pumping units_01.pdf1.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.